BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, August 6, 2009

Fkh al-din =mempersoalkan tesis aristde bahawa bintang berkedudukan tetap berada dan bergerak dalam kedudukan tetap

Ismail al-faruqih dan lois lumya al-faruqi=mengukur permukaan bumi/menentukan darjah lotitiud dan mengira hubungan pergerakan cakerawala

Abu wafa al-bazani=tokoh pertama yang membuat penemuan tentang sifat-sifat bulan

Al-mamun=telah membina pusat pemerhatian astronomi di gunung qayson dekat damsyik dan satu lagi di syamiyyah di baghdad(ismail al-faruqi dan louis lamya al-faruqi)

Al-khawarizmi=tokoh pertama menyediakan takwin.menulis tentang alat astrolah yunani.alat astronomi ini mengalami pengubahsuaian pada zaman abul al-abbas al-fargni beliau ialah ahli astronomi yang aktif pada abad ke-9m di baghdad

Al-battani=perciptaan takwin iaitu kitab al-zij membincangkan kesilapan takwin yang terdapat pada masa dahulu

=memeperkenalkan kaedah pengiraan astronomi secara trigonometri.kaedah ini diikuti ahli astronomi eropah carpenicus,keplettacycho brahe dan galileo hingga abad ke-17

0 ulasan:

bumiku..

slide

Chat angkasa..